ARENGUVESTLUS VANEMAGA

 

 

Üks kord aastas toimub õpetajaga vestlus lapse arengust. Meie lasteaias MÄRTS - MAI Vestlusel tunnustatakse toimetulekut, arenemist (edasiminekut), positiivseid hoiakuid ja huvi. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest endast lähtuvalt, väärtustades saavutatut.

 

Lapse arengu vestlusele tuleks registreeruda nädala jagu ette, et õpetaja saaks teha vajalikud ettevalmistused. Vestlus toimub laste magamise ajal vahemikus 13.30-15.00

 

 

 

Järgnevad küsimused aitavad Teil lapse arengu vestluseks paremini ette valmistuda.

1.Millised on Teie ühised vaba aja veetmise ettevõtmised?

2.Millised on Teie lapse valdavad muljed lasteaiast ?

3.Millise tundega tuleb Teie laps lasteaeda ?

4.Mis põhjustab Teie arvates sellise käitumise ?

5.Millega tegeleb Teie laps väljaspool lasteaeda ?

6.Mida Te ootate meilt kui rühmaõpetajatelt ?

7.Millised on Teie lapse huvid ?

8.Mida teete Teie oma lapse arendamiseks ?

9.Mida Te soovite, et Teie laps saavutaks ?

10.Mille üle Te oma lapse juures kõige rohkem uhkust tunnete ?

11.Milliseid raskusi või probleeme Te olete oma lapse kasvatamisel kogenud?

12.Mida teeb Teie laps, kui ta on vihane ?

13.Milline on kõige parem viis Teie lapse rahustamiseks ?

14.Milliseid probleeme olete märganud oma lapse suhtlemisel eakaaslastega, õpetajatega, kodustega?

15.Millised on Teie ja Teie lapse ootused lasteaia suhtes ?

16.Kuidas lasteaed ja õpetaja saavad aidata Teie lapsel olla edukam ?

17.Milliseid võimalusi näete lasteaiaga koostööks lapse arendamisel (täpsustada tegevusi) ?

 

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee