I klassi astumine 2020.aastal

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2019.

Taotluse võib esitada alates 1.märtsist 2020:

 • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! avaneb 1.märtsil 2018

 • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus) 
  E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Olulised tähtajad kooli astumisel 2020. aastal

 • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi;

 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.

 • Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2020.

Täpsem info koolide kodulehetedel.

Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

 • Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.   

  6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitadaTallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit. 

  Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5. 

  Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

  Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

  Õigusaktid ja lisainfo

  Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)

  Lisateave:
  Tallinna Haridusamet
  Tel 6404590
  haridusamet@tallinnlv.ee

  Muudetud 12.02.2020

  Lehekülge haldab
  Veronika Kübar
  Tallinna Lille Lasteaia direktor
  6567 371
  lille@lille.edu.ee