Õppekäigud loodusesse 2019-2020 õppeaastal

Lille Lasteaia lapsed uurivad ja õpivad loodust igal aastaajal.  Selleks, et saaksime muuseumisse ja metsa, mere äärde, rabasse või loodusrajale ning loomadele külla minna on abiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Käesoleval aastal saavad Pääsusilmade rühma lapsed minna lasteaia poolt koostatud KIK projektiga RMK Viimsi Külastuskeskusse. Lapsed osalevad programmis METSAS ON VÄGE
Projekti eesmärk
1.Laps teab miks on mets inimesele tähtis: koduks loomadele lindudele; koht kust saab marju ja seeni; koht puhkamiseks, matkamiseks ja sportimiseks; koht kust saab puitu, millest saab kütet ja paberit 
2.Lapsed saavad katsudes, vaadates, uurides ja nuputades leida vastused metsa kohta
3.Lapsed teavad miks peab metsa hoidma ja kaitsma
Üritus toimub 24.september 2019

17.september 2019
ÕPPEKÄIK STROOMI METSA JA MERE ÄÄRDE
Matk metsas- vaatame puid, uurime putukad. Otsime metsast sügise tunnuseid. Uurime, milline on meri sügisel. Mida leiame mere äärest? 
Osalejad: PÄÄSUSILMAD, KASSIKÄPAD, LÕVILÕUAD

Kassikäppade rühma laste õppekäik Viimsisse /Haabneeme randa/ mere äärde toimub  ka 24.september 2019
Väljasõit lasteaia juurest 9.30.
Kohale ja tagasi toob meid tellitud buss. 

27.septembril 2019 sõidame kolme rühma lastega (Pääsusilmad, Kassikäpad, Lõvilõuad) MAHETALLU, et vaadata ja uurida kuidas kasvavad juurviljad ja kuidas nad jõuavad meie lauale. Meie lasteaia söögiks kasutatavad juurviljad kasvavadki seal.
Väljasõit lasteaia juurest 9.30.
Kohale ja tagasi toob meid tellitud buss.

30.jaanuaril 2020 toimub aiarühmade õppekäik talvisesse metsa.  Sõidame bussiga Harku metsa. Vaatame ja uurime talvist loodust, matkame ja kelgutame. Loomadele ja lindudele võtme kaasa külakosti- seemneid, porgandit jm
Osalevad Pääsusilmad, Kassikäpad ja Lõvilõuad.
Väljasõit lasteaia juurest 9.30.

Lisaks on plaanis aiarühmadega õppekäigud erinevatesse looduskeskkonadesse ka talvel, varakevadel ja suvel. Kohale viib ja tagasi toob meid tellitud buss. 

 


Õppekäigud loodusesse 2018-2019 õppeaastal

Lille Lasteaia lapsed uurivad ja õpivad loodust igal aastaajal.  Selleks, et saaksime metsa, mere äärde, rabasse või loodusrajale ning loomadele külla minna on abiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Käesoleval õppeaastal saame lasteaia poolt koostatud KIK projektiga "Olen mere sõber" minna kõikide rühmadega Viimsi Vabaõhumuuseumisse osalema veekeskkonnaprogrammis „Eestlased on mererahvas“

Projekti eesmärgid;
1.Tutvustada lastele veekogudest merd 
2.Anda lastele teadmisi kaladest,veeloomadest ja –lindudest
3.Anda lastele teadmisi mere tähtsusest, kasutusaladest, mereäärse ala loodushoiust
4.Ohutusõpe merega seoses

Sügisel 
25.septembril  2018 osalevad Pääsusilmade ja Kassikäppade ja 6-7a Lõvilõugade rühma  lapsed  veekeskkonnaprogrammis „Eestlased on mererahvas“ Viimsi vabaõhumuuseumis. 
Kevadel 
3.juunil 2019 osalevad programmis Lõvilõugade ja Käopäkkade rühma lapsed.

Lisaks on plaanis aiarühmadega õppekäigud erinevatesse looduskeskkonadesse nii talvel kui ka varakevadel ja suvel. Kohale viib ja tagasi toob meid tellitud buss. 

14.veebruar 2019 toimub aiarühmade õppekäik talvisesse metsa. Osalevad Pääsusilmad, Kassikäpad ja Lõvilõuad. Sõidame bussiga Harku metsa. Vaatame ja uurime talvist loodust, matkame ja kelgutame. Loomadele ja lindudele võtme kaasa külakosti- seemneid, porgandit jm.

22.aprillil 2019 sõidame Pääsusilmade ja Kassikäppade ja 6-7a Lõvilõugade rühma lastega külla Saida farmi- VAATEME KUIDAS JÕUAB TOIT LAUALE. 

3.juunil 2019 toimub Pääsusilmade ja Kassikäppade rühma õppekäik Kakumäe randa.


Õppekäigud loodusesse 2017-2018 õppeaastal

Lille Lasteaia lapsed uurivad ja õpivad loodust igal aastaajal.  Selleks, et saaksime metsa, mere äärde, rabasse või loodusrajale ning loomadele külla minna on abiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Käesoleval aastal saime loodusesse minna lasteaia poolt koostatud KIK projektiga „Lille lasteaia lapsed kevadet otsimas“  ja Tallinna Haridusameti poolt organiseeritud lasteaedade 6-7a lastele mõeldud keskkonnaharidusprogrammide KIK projektiga. Lille Lasteaia Lõvilõugade rühm osales kevad 2018 Muraste Looduskooli programmis „Avastusretk looduse igapäevaellu“ 10.aprillil 2018 

Lasteaia KIK projektis osalesid kevad 2018 10.aprillil 2018  Pääsusilmade ja Kassikäppade rühma lapsed. Loodusõppeprogrammi korraldas ja viis läbi Viimsi Looduskeskus.

Sügisel 28.septembril 2017 külastati 3 aiarühmaga Tabasalu loodusrada.

Talvel 30.jaanuaril 2018 sõideti 3 aiarühmaga metsa, et uurida talvist loodust ning viidi metsaasukatele külakosti. 

Suvel 4.juunil 2018 sõideti kogu lasteaiaga külla loomadele Kuristu tallu.
Kohale ja tagasi tõi meid tellitud buss. 

 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti „Õpime metsas- Tallinna Lille lasteaia õppekäigud Viimsi looduskeskusesse 4 erineval aastaajal“ summas  1000.00 €
PROJEKTI KESTVUS: september 2016 - juuni 2017
Projekti eesmärgid
1.Jätkata lasteaia looduskasvatuse traditsioone läbi aktiivse õuesõppe. Anda lastele võimalus neljal aastaajal õppekäikudel kogeda, õppida, mõista ja tunnetada looduskeskkonda-metsa
2.Uurida lastega elu metsas erinevatel aastaaegadel
3.Väärtustada Tallinna lähiümbruse looduskeskkonda, tuues välja paikkonna  loodus-keskuses õppimise võimalused

Viimsi looduskeskuse erinevad looduse õppeprogrammid aitavad aktiivõppe kaudu kinnistada laste olemasolevaid teadmisi ning saada uusi teadmisi, kogemusi loodusest.  Õppeprogrammide tegevused võimaldavad lastel vahetult uurida, kogeda, avastada ja katsetada  ümbritsevat  looduskeskkonda ja selle seaduspärasusi ning õppida, kinnistada looduses käitumist.

Õppekäigud toimuvad Viimsis Tädu loodusõpperajal ja Harku metsas

Osalejad:
Loodusõppeprogramm „Metsa sees on puud“ 
29.september  2016 Kassikäpad/ Lõvilõuad

Loodusõppeprogramm „Talve võlu ja valu“
26.jaanuar 2017 Kassikäpad/ Lõvilõuad


Loodusõppeprogramm „Kena kevade on käes“
8.mai 2017 Pääsusilmad/Käopäkad


Loodusõppeprogramm „Metsa sees on puud“ 
7.juuni 2017 Pääsusilmad/ Käopäkad

Tulemus
•Lapsed on saanud ja kinnistanud teadmisi Eestimaal kasvavatest kodumaistest puuliikidest, jälginud metsa ja puude muutumist erinevatel aastaaegadel
•Lapsed on saanud looduses aktiivselt liikuda ja uurida aktiivõppe meetodil metsa looduskeskkonda. Lastele ja personalile on tutvustatud Tallinna lähiümbruse puhkeala võimalusi ja Viimsi looduskeskust.
•Loodusõppeprogrammide kaudu on arenenud lapse suutlikkus kavandada oma tegevust metsas; seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes.


LASTEAEDADE KOOSTÖÖPROJEKT „TEATRIMÄNGUD LOODUSES“

2015/2016 õppeaastal

Tallinna Lille LA, Tallinna Haraka LA  ja Tallinna Tihase LA 


Projekti kestvus september 2015 - juuni 2016

Planeeritud õppekäigud ja teatrimängud looduskeskkonnas annavad lastele võimaluse tutvuda looduse mitmekesisusega  läbi enda kogemuse nii loodust vaadeldes, õppides, kogedes kui ka teatrimängu tehes. Lasteaedade rühmaõpetajad koostavad õppekäikude ja teatrimängu läbiviimiseks tegevuskavad. Õppekäigu ja teatrimängu tegevuskavade koostamisel arvestatakse laste vanuselist printsiipi ja mängulisust, vastavat looduskeskkonda. Teatrimäng looduses annab lastele vahetu võimaluse saada eakohaseid teadmisi ja kogemusi loodusest- taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest ja väärtustest  nagu loodushoid, sõprus, abivalmidus.
Eesmärgid:
1.Jätkata lasteaedade looduskasvatuse traditsioone läbi aktiivse õuesõppe. Anda lastele võimalus 4 aastaajal kogeda, õppida, mõista ja tunnetada ümbritseva looduskeskkonna elurikkust teatrimängu kaudu
2.Pakkuda lastele looduses olles koostegemisrõõmu ja ühtekuuluvustunnet, eduelamust ning kujundada lastes õigeid käitumuslikke väärtushinnanguid – headus, sõprus, abivalmidus
3.Anda lastele teadmisi loodushoiust erinevates looduskeskkondades
4.Läbi vahetu teatrikogemuse anda lastele uusi ja kinnistada olemasolevaid teadmisi loodusest- taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest ning loodushoiust
5.Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetamist Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, toetada õpetajate professionaalset arengut
Osalejad:
Septembris 2015 on osalejateks
Tallinna Lille Lasteaia 4-5a lapsed
Tallinna Tihase Lasteaia 4-5a lapsed
Tallinna Haraka Lasteaia  4-5a lapsed
Tallinna Lille Lasteaia 5-6a lapsed
Veebruar 2016 on osalejateks
Tallinna Lille Lasteaia 6-7a lapsed
Tallinna Tihase Lasteaia 6-7a lapsed
Tallinna Haraka Lasteaia  6-7a lapsed
Tallinna Haraka Lasteaia 5-6a lapsed
Aprill/ Mai 2016 on osalejateks
Tallinna Lille Lasteaia 5-6a lapsed
Tallinna Tihase Lasteaia 5-6a lapsed
Tallinna Haraka Lasteaia  5-6a lapsed
Tallinna Tihase Lasteaia 6-7a lapsed
Juuni 2016 on osalejateks
Tallinna Lille Lasteaia 2-3a lapsed
Tallinna Tihase Lasteaia 3-4a lapsed
Tallinna Haraka Lasteaia  2-4a lapsed
Tallinna Lille Lasteaia 4-5a lapsed ?

Sügis
Õppekäik Pääsküla rabasse (Teatrimängu temaatika: Loomad ja linnud - liikide mitmekesisus ) septembri IV nädal 2015. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.
Talv
Õppekäik  Harku metsa (Teatrimängu temaatika: Väärtused käitumises- loodushoid, sõprus, abivalmidus- loomade ja looduse kaitse ) veebruari IV nädal 2016. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.
Kevad
Õppekäik Tabasalu loodusparki (Teatrimängu temaatika: loomad, linnud, putukad metsas- liikide rikkus ja elupaigad ) aprilli V nädalal 2016 või mai II nädalal 2016 Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle  loodushoiust.
Suvi
Õppekäik mere äärde Kakumäe rand  (Teatrimängu temaatika: loomamuinasjutt- tarkused loodusest ) Juuni I nädal 2016. Rühmad esitavad teatrimängu. Lasteaiarühmad läbivad 1-1,5 km raja. Uuritakse looduskeskkonda, räägitakse selle loodushoiust.

Teatrimängu temaatika:
sügis –loomad ja linnud - liikide mitmekesisus metsas;
talv- väärtused käitumises- loomade ja looduse kaitse;
kevad- loomad, linnud, putukad metsas- liikide rikkus ja elupaigad;
suvi- loomamuinasjutt- tarkused loodusest

VAHENDID

Projekti  detailsete eesmärkide täitmiseks on planeeritud lasteaedadele mitmed toetavad õppevahendid, mis aitavad projekti jooksul  tekitada lastes huvi ja kinnistada nende teadmisi looduse elurikkuse vastu rabas, metsas, looduspargis ja mere ääres ning sealsete asukate (loomade, lindude, putukate), puude, taimede vastu.  Samuti aitavad õppevahendid projekti jooksul  ja ka edaspidi toetada laste  loodushoidvat ja hoolivat käitumist ümbritsevas looduskeskkonnas.
Raamat "Eesti loomajuttude ja -salmide kuldraamat" aitab õpetajal leida looduse elurikkusega tutvumiseks temaatilisi jutte, lugusid teatrimängu etenduse tarbeks; annab ja kinnistab teadmisi loomadest ja nende elukommetest; edaspidiselt saab raamatut ikka ja jälle kasutada lastele erinevate  loomade tutvustamiseks läbi erinevate juttude ja salmide .
Pehme teatrimäng “Puu ja metsaloomad" toetab laste teadmiste kinnistamist metsasukate osas. Mäng teatrimängu vahendiga pakub lapsele vahetut, pidevat võimalust näha ja katsuda metsas elavaid loomakesi, etendada koos teiste lastega lühietendusi  loomadest.
Komplekt Luubid 12tk Igale projektis osalev laps saab luubi, millega ta saab  õppekäikudel olles uurida looduse väikeseid objekte, taimi, putukaid, puu koort, liiva jne. Pidev töö luubiga (erinevates looduskeskkondades ja 4 aastaajal)  annab lapsele kogemuse ja oskuse kasutada luupi looduse uurimisel; huvi märgata väikseid loodusobjekte. Samuti õpib laps hoidma töövahendit, et sellega saaks pikaajaliselt loodusobjekte uurida ja jälgida.

Projekti raames toimub 1-2 koolitust lasteaedade õpetajatele. (teatri, looduse teema)

Tulemus

Lapsed on saanud teatrimängu kaudu eakohaseid teadmisi ja kogemusi loodusest- taimedest, loomadest, putukatest, veekogudest, väärtustest - loodushoid, sõprus, abivalmidus.
Lapsed oskavad märgata, väärtustada ja hoida ümbritsevat looduskeskkonda.
Lapsed oskavad looduses käituda loodushoidvalt ja hoolivalt.
Lapsed oskavad teatrimängu tehes koos ühiselt grupis tegutseda, anda ühiselt edasi oma rühma etenduse loo teistele lastele.
Kristiine Linnaosa lasteaedade pedagoogid on teinud koostööd projekti läbiviimiseks ning koostatud on õppekäikude ja teatrimängude tegevuskavad.

Projekti tegevused on seotud riikliku õppekavaga kui ka lasteaia õppekavaga järgmiselt:
õppekäikude läbiviimine toetab õppekava eesmärkide täitmist erinevates ainevaldkondades; rikastab  ja ilmestab, näitlikustab õppetegevusi (omandatud teadmisi kasutatakse loodusekeskkonnas praktilises tegevuses); viib õppetegevused (sh loovmängu- teatrimängu) looduskeskkonda ja aitab kaasa tõhusamalt (vahetu kogemus, praktiline tegevus) ümbritseva keskkonna mõistmisele, kogemisele; pakub lastele enamat ning aktiivsemat osalemis-ja kaasategemise ning  grupis ühiselt tegutsemise võimalust (kehalist aktiivsust, koostegemisrõõmu); kujundab eetilist käitumist igakülgselt (suhtlemisoskus, empaatiavõime, koostöö, kannatlikkus, viisakus) ja ka looduses; kujundab käitumismudeleid sh. ka looduses viibimisel (loodushoid, matkamine); aitab kaasa lapse mängu-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengule. Aitab lõimida erinevaid ainevaldkondi ( mäng, keel ja kõne, mina ja keskkond, liikumine, matemaatika). Laps on õppinud läbi matkimise, vaatlemise, uurimise, suhtlemise, loovmängu (teatrimängu) ja harjutamise kaudu.
Läbi  projekti tegevuste - õppekäikude kaudu on arenenud lapse suutlikkus kavandada oma tegevust, teha valikuid; seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes.
Teatrimängu kaudu on arenenud lapse koostegutsemise oskus ühise eesmärgi nimel koos kaaslastega; laps on saanud kogeda esinemisvõimalust, emotsioone ja rõõmu;  arenenud on  lapse sotsiaalseid oskused; edenenud on lapse mõtte- ja kõnetegevus, rikastunud eneseväljendusoskus; laps on õppinud mõistma ümbritsevat keskkonda ja tajuma paremini seoseid ümbritsevaga.


SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti "Õpime tundma erinevaid veekogusid" — summas 2075.80 eurot
PROJEKTI KESTVUS: 2014 september - 2015 juuni

 

PROJEKTI EESMÄRK
1.Tutvustada lastele õppekäikudel piirkonna erinevaid veekogusid:
järv, meri, jõgi, allikas
2.Õpetada ja suunata lapsi märkama veekogude erinevusi
3.Uurida lastega elu erinevates veekogudes ja veekogude lähiümbruses
4.Soodustada lasteaia pedagoogide meeskonna tööd projekti läbiviimisel
5.Koostada õppematerjalid veekogude kohta

 

OSALEJAD: 3-7 aastased Tallinna Lille lasteaia lapsed
                  kõik pedagoogid ja lasteaia töötajad

 

TEGEVUSED
Õppekäikude läbiviimine 4 erineva loodusliku veekogu juurde neljal erineval aastaajal

TULEMUS
Laps on saanud uusi teadmisi veekogudest, veekoguäärse ala loodushoiust.
Laps on tutvunud erinevate veekogude asukatega, taimestiku ja lähiümbrusega.
Lasteaia pedagoogid ja teised töötajad on teinud meeskonnatööd projekti läbiviimiseks ning koostatud on tegevuskavad ja õppematerjalid veekogude kohta

 

TEGEVUSTE KIRJELDUS
1.Õppekäigud looduslike veekogude- jõe, mere, järve, allika juurde. 2.Tutvumine, uurimine, tegutsemine vahetus looduslikus keskkonnas. 3.Erinevate looduslike veekogude vaatlus ja vestlus eripäradest.(kaldad, mageveeline ja soolaveeline)
4.Tutvumine veekogude elanike ja taimestikuga (loomad, kalad, taimed veekogudes ja veekogude lähiümbruses)
5.Veekogude tähtsus, kasutusalad ja loodushoid veekogude ääres.

Kavandatavate tegevuste kirjeldus.
 
Rühmaõpetajad koostavad õppekäikude läbiviimiseks tegevuskavad ning õppematerjalid 4 erineva loodusliku veekoguga tutvumiseks. Õppekäikude tegevuskavade koostamisel arvestatakse laste vanuselist printsiipi ja mängulisust. Tegevused õppekäikudel võimaldavad lastel uurida, kogeda ja avastada, katsetada veekogu ümbritsevat  keskkonda.
1.Pakkuda lastele võimalus avastada, vaadelda ja  uurida erinevaid veekogusid 4 erineval aastaajal
2.Kujundada lastes õigeid käitumuslikke väärtushinnanguid ja loodushoidlikku suhtumist veekogude  juures viibimisel, tegutsemisel.
3.Läbi vahetu kogemuse anda lastele uusi ja kinnistada olemasolevaid teadmisi veekogude asukatest, taimestikust
4. Tõsta laste teadmisi veekogude vajalikkusest ning kasutusaladest
Õppekäik Pirita jõekäärus 
(Temaatika: jõe vaatlus, vee helide kuulamine, mageveeline, kalad jões  ja loomad, linnud jõe ääres, taimestik jões ja jõe ääres, veekogu loodushoid, vajalikkus ja kasutusalad )
septembri IV nädal 2014 
Õppekäik  Saula siniallikate äärde 
(Temaatika: allika vaatlus, mageveeline, veekogu loodushoid, vajalikkus )
veebruari IV nädal 2015
Õppekäik Harku järve äärde
(Temaatika: järve vaatlus, mageveeline, kalad, kahepaiksed ja taimestik järves, loomad järve ääres, veekogu loodushoid, vajalikkus ja kasutusalad )
mai II nädalal 2015
Õppekäik mere äärde Kakumäe rand  
Juuni I nädal 2015
(Temaatika: mere vaatlus, vee helide kuulamine, soolaveeline, kalad ja loomad meres, linnud mere ääres, taimestik mere ääres, veekogu loodushoid, vajalikkus ja kasutusalad; Vee ringkäik looduses)

Projekti raames saab

 

 • lasteaed lastele õppevahendeid igasse rühma
  1.raamatud "Väikse kiili jõeraamat", "Meri ja rannik", "Järved ja tiigid.Jõed ja ojad"
  2.Konstruktorid 5 tk, mis aitavad kinnistada laste teadmisi veekogude asukatest
 • korraldatakse lastele 4 õppekäiku

 

 


 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti "Õppekava toetavad õuesõppepäevad ja avastusretked 4 aastaajal Tallinna Lille Lasteaias" — summas 2120.00 eurot
PROJEKTI KESTVUS: 2013 september - 2014 juuni

PROJEKTI EESMÄRK
1.Õpetada ja suunata lapsi märkama looduskeskkonda läbi avastusretkede ja õuesõppepäevade. Pakkuda lastele looduses olles läbi mängu ja tegutsemise  avastusrõõmu, looduselamusi ja seiklusi.
2.Soodustada lasteaia pedagoogide meeskonna tööd rühma ja maja tasandil. Toetada õpetajate professionaalset arengut.
3.Väärtustada Tallinna lähiümbruse looduskeskkonda, tuues välja paikkonna looduses liikumise võimalused. 
4.Tutvustada lastele erinevate aastaaegade töid ja tegemisi looduses.

OSALEJAD: 2-7 aastased Tallinna Lille lasteaia lapsed
                  kõik pedagoogid ja lasteaia töötajad

TEGEVUSED
1.Õuesõppepäevadel erinevate ainevaldkondade- mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst, liikumine, mäng -õppetegevuste läbiviimine õues. Õuesõppimine erinevates tegevuskeskustes. 2.Aastaaegadega seotud jõukohased tegevused lastele lasteaia õuealal (sügis-lehtede koristamine (komposti tegemine), tulbisibulate istutamine,saagi/viljade koristamine; talv- linnumajadesse söögi panek, lumeehitised; kevad- seemnete mulda panek,taimede istutuskastidesse istutamine; suvi-taimede eest hoolitsemine, kastmine
3.Avastusretked erinevatesse looduskeskondadesse metsa ja rabasse,mere äärde (loomad, roomajad,taimed metsas, rabas,mere ääres )

TULEMUS

 • Lapsed on saanud eakohaseid teadmisi ja kogemusi looduskeskkonnas tegutsemiseks erinevatel aastaegadel.
 • Lapsed on saanud teadmisi erinevate looduskeskkondade (metsa, raba, meri) loomastikust ja taimestikust
 • Lastel on kujunenud eakohane heatahtlik ja hooliv suhtumine ümbritsevasse loodusesse. Lapsed märkavad, tajuvad eakohaselt vahetut looduskeskkonda.
 • Õpetajad on teinud meeskonnatööd õuesõppepäevade korraldamisel, koostanud tegevuskavad õuesõppepäevade, avastusretkede läbiviimiseks

TEGEVUSTE KIRJELDUS
1.Anda lastele võimalus kogeda, katsetada  ja õppida looduses 4 erineval aastaajal seda avastades ning hoides.
2.Kujundada lastes õigeid käitumuslikke väärtushinnanguid looduses viibimisel ja tegutsemisel.
3.Õpetada ja innustada lapsi eesmärgistatult tegutsema looduses erinevatel aastaaegadel.
4.Kinnistada lastes loodushoidlikku suhtumist erinevates looduskeskkondades viibimisel (metsas, matkarajal, mere ääres, rabas)

Kavandatavate tegevuste kirjeldus.
Rühmaõpetajad koostavad aastaajale vastava tegevuskava erinevates tegevuskeskustes tegutsemiseks ja õppimiseks lasteaia õuealal  ja pargis, avastusretkedel.
Tegevused haaravad erinevaid valdkonnad lasteaia õppe-ja kasvatustöös: mina ja keskkond, keel ja kõne, vaatlemine- uurimine, matemaatika, kunst, liikumine, muusika ja mäng.
Arvestatakse laste vanuselist printsiipi ja mängulisust.
Tegevused võimaldavad lastel ise teha, uurida, kogeda ja avastada, katsetada ning pakuvad aktiivset liikumisvõimalust, võimalust tegutseda ühiselt koos ja üksi.
Avastusretked planeeritakse koos tegevustega erinevatesse looduskeskkondadesse  tutvustamaks lapsi raba, metsa, matkaraja ja mere äärse alaga.
 
Sügisene õuesõppepäev toimub septembri  III nädalal 2013
Temaatika: Puud lasteaias ja pargis ( lehed, viljad, puu osad, koor ); Tegevused templitega; Sügisesed aiatööd- saagi kogumine, lehtede riisumine (kompost), tulbisibulate istutamine; Liikumismängud (reeglitega); Istutuskastides kasvanud taimede uurimine. Meisterdamine looduslikust materjalist.
Katsetamiseks kaalumistegevused,  uurimistegevused luubiga. Laste ja õpetajate aiatööd rehade ja labidatega.
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Avastusretk  Pääsküla raba õpperajal 
( laudtee /vajalikkus/, tutvumine taimestikuga , rabas elutsevate putukate, loomade, roomajate, kahepaiksetega)
septembri IV nädal 2013 
Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Talvine õuesõppepäev toimub jaanuari III nädalal 2014
Temaatika: Lumi, jää, lumehelbed-   Ilmastikunähtused talvel; Ilmavaatlused (sademed, tuul, õhk, temperatuur- termomeeter)Tegevused templitega  Tegevused lumega - kunstitegevused lumel  värvidega, ehitustegevused lumega; Linnud talvel ( paigallinnud) ja loomad talvel , Loomade ja lindude talvine toitmine (söögimajad ja toit loomadele).Talveunes loomad. Liikumismängud talvistes oludes
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Avastusretk talvisesse metsa veebruari IV nädalal 2014
(matk talvises metsas, igihaljad puud metsas ja nende käbid, jäljed lumel,  liikumismängud ja tegevused talveoludes; metsloomade, lindude toitmine talvel)
Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Kevadine õuesõppepäev  aprilli IV 2014

Temaatika: Seemned, taimed, taime areng ;Taimede istutamine ja  seemnete külvamine istutuskastidesse ja potidesse;  Vee maailm (omadused, vajalikkus,  veekogude loodushoid, vee ringkäik looduses ); Kevadised aiatööd; Puud lasteaias ja pargis ( puude vajalikkus looduses ja inimesele ning nende kasutamine (küte, mahl); Pesakastid lindudele.( kuldnokk, tihane)Puud ja taimed kevadel - kevade tunnused taimedel (lehed, pungad, urvad); Putukad, konnad, liblikad. 
Kasutusel  luubid uurimistegevusteks, aiatööriistad isutamistegevuseks.
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Avastusretk  kevadisse metsa mai II nädalal 2014
(kevad metsas –tärkavad  taimed; räägime, mis meil metsast kasu on, õpime selgeks mõned taimed, otsime loomade tegevuse jälgi )
Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Suvine õuesõppepäev juuni I nädalal 2013
Temaatika: Istutuskastides taimed ja nende eest hoolitsemine; veekogud ( erinevad veekogud, tegevused vee ääres, ohutus ja loodushoidlik käitumine, vesi - kui elukeskkond) ; Ravimtaimed; Putukad (elukeskkond); Liikumismängud;  meisterdamistegevused  looduslikust materjalist
Kasutusel  putukate näidised
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Avastusretk mere äärde   Juuni I nädalal 2014

Vee maailm ( laste tegevused- paadi meisterdamine ) Vee omadused, vajalikkus,  veekogude loodushoid, vee ringkäik looduses, elukeskkond vees-kalad
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

TEGEVUSTE LÄBIVIIMISEL ON KASUTUSEL
Aktiivõppemeetodid:

 • mõõtmistegevused (kaalumised, mõõtmised)
 • kogemused ja elamused ise tegutsemisel (taimede istutamine, seemnest taim-arengu jälgimine, komposti tegemine, lehtede riisumine, kaevetööd labidaga)
 • võrdlemine, sarnasuste leidmine looduses ja pildil (õppemängud)

Projekti raames saab

 • lasteaed lastele erinevaid vahendidlooduses tegutsemiseks kaalumistegevusteks - mängupoe kaalud 10 tk, rehad ja labidad õuetöödeks 39 tk, iga rühm istutustegevusteks erinevaid seemneid
 • Õppemängud - Pillerkaar  3tk - teadmiste kinnitamiseks ja liikumismängude mängimiseks
 • Välistermomeeteri - ilma vaatluseks ja temperatuuri määramiseks
 • putukate (12 tk) kollektsioonid erinevate putukatega tutvumiseks  2tk
 • korraldatakse lastele 4 avastusretke
 • viiakse läbi 4 õuesõppepäeva
 • makstakse tasu õpetajatele (õuesõppepäevade, avastus-retkede tegevuste  materjalide koostamise, läbiviimise eest) ja teistele töötajatele kaasaaitamise eest

Kristiinekate sõbralik pere
Projekt „ Kristiinekate sõbralik pere“ koostaja Vindi lasteaed
Projekti eesmärk:
1.Teha koostööd eesti keele õppe toetamiseks, sõprussidemete ja keskkonna loomiseks  Kristiine Linnaosa lasteaedade vahel.
2.Jätkata integratsiooniprotsessi eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel ühisürituste kaudu.
3.Aidata vene ja eesti lapsi üksteisest aru saada ja sõbruneda sundimatus õhkkonnas ja keele praktika käigus.
4.Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetust Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, millega toetatakse õpetajate professionaalset arengut.
5.Väärtustada erinevatest kultuuridest lähtuv ja tolerantsuse põhimõtetele toetuv suhtlemine laste ja õpetajate vahel.

Projekti vajalikkuse põhjendus
1.Ühistegevuste kaudu on muukeelsetel lastel võimalus vahetult suhelda eesti keeles oma eakaaslastega. Rikastub laste  eesti keele sõnavara, areneb ja täieneb keelekasutus, lisanduvad teadmised rahvakalendri tähtpäevadest.
2.Luues  olukorra, mis võimaldab tutvuda erinevate kultuuritraditsioonide ja tavadega paraneb üksteisemõistmine.
3.Õpetajatel on reaalne vajadus suurendada oma teadmisi ja oskusi ning tõsta valmisolekut tööks eesti keelest erineva õppekeelega laste ja nende vanematega.

Projekt kestab 1.09.2010 – 1.06.2011 ja seda rahastab MISA (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed)

Tallinna Lille Lasteaia üritused seoses projektiga

·     10.november 2010 LÕVILÕUGADE rühma MARDIPÄEVA mängupidu koos Vindi lasteaia lastega Lille lasteaias

·     01.märts 2011 LÕVILÕUGADE  rühma VASTLAPÄEVA - MASLENNITSA tähistamine koos Vindi lasteaia lastega  Vindi lasteaias

·     Joonistusvõistlus " Joonistame muinasjuttu " aprill 2011 19.aprill-09.mai Kristiine Kaubanduskeskuses Endla 45 Kristiine lasteaedade laste kunstitööde näitus  "JOONISTAME MUINASJUTTU" osaleb iga rühma 5 tööd

·     03.05.2011 kella 13.00- 15.00 Tallinna Vindi Lasteaia (Vindi 3) saalis õpetajate koolitus lugude ja muinasjuttude vestmisest. Lektor Piret Päär.

·     06.06.2011 kella 10.00- 12.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi (Koidu 97) spordisaalis ühisüritus kõikide projektis osalenud lasteaedade lastele koos õpetajatega.

·     15.06.2011 kella 13.00- 16.00 Von Stackelberg Hotell Tallinn Kaval Antsu Talu (Toompuiestee 23) lõpuüritus õpetajatele


MATKAMÄNG

Tallinna Lepatriinu Lasteaia eestvedamisel osalevad Tallinna Lille lasteaia PÄÄSUSILMADE RÜHMA lapsed ja õpetaja Raidi Matkamängus “ Lepatriinude suvised loodusretked Tallinnas”
Projekti eesmärk:
•Tutvustada Tallinna 200. lapsele kodulinna 3. parkmetsa ( Harku mets, Sütiste mets, Stroomi mets),  Löwenruhi parki ja Paljassaare poolsaart.
•Õpetada märkama elu linnaparkides ja parkmetsades, pakkudes avastusrõõmu, looduselamusi ja seiklusi.
•Luua sõprussidemed Tallina Lepatriinu Lasteaia rühmade ja Tallinna Mustamäe, Kristiine, Põhja-Tallinna ning Nõmme lasteaedade Lepatriinu nime kandvate rühmade vahel.
•Teha koostööd ja vahetada kogemusi projektist osa võtvate lasteaiatöötajate vahel, millega toetatakse õpetajate professionaalset arengut.
•Väärtustada Tallinna looduskeskkonda, tuues esile linnalooduse võimalused
Osalejad:
•Tallinna Lepatriinu Lasteaia viis rühma ( 100 last)
•Tallinna Lepistiku Lasteaed ( 20 last)
•Tallinna Lille Lasteaed ( 20 last)
•Tallinna lepistiku Lasteaed-Algkool ( 20 last)
•Tallinna Vesiroosi Lasteaed (20 last)
•Tallinna Kolde lasteaed ( 20 last)
Matkamängu õpiväljund:
•Laps saab teadmisi looduslikest elupaikadest, kus Tallinnas võib kohata haruldasi ja/või kaitse all olevaid taimi. Oma teadmisi saab ta jagada oma sõpradega ja vanematega.
•Laps omandab praktilisi teadmisi sellest, kuidas käituda looduses nii, et me teada ei kahjustaks.
•Laps kogeb koostegemisrõõmu ja ühtekuuluvustunnet, mille tulemusena võtab ta osa ka edaspidi ühisüritustest.
•Laps saab kogemuse, et looduses olla on lõbus ja oma vaba aega saab peale interaktiivsuse võimaluste sisustada lõbusalt ka looduses.
•Õpetajad teavad, kuidas teha looduses liikumine lastele huvitavaks ja meeldejäävaks, ning viivad lapsi tihedamini loodusesse.

Projekt kestab 07.06.2011 – 23.08.2011 ja seda rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tallinna Lille Lasteaia üritused seoses projektiga

 • 7 juuni kell 10.00-12.30 Tallinna Lepatriinu Lasteaias.
 • Loodusradade läbimine : juuni, august. Radade läbimise aja valib iga rühm ise. Rajal toimuva tegevuse leiab Matkaklubi Kriss-Sass-Saa kodulehelt  http://krisssasssaa.site88.net, kust iga rühma saab vajamineva info endale välja printida   Kodulehele antakse ka tagasiside läbitud loodusrajast. Iga rühm peab oma matkapäevikut!
 • 23.august kell 10.00 Paljassaare poolsaarel matkamängu lõpuüritus lastele. Organisseritud transport.
 • 9.sept kell 14.00 Nõmme Spordikeskuses Matkamängu lõpuüritus õpetajatele.

Tallinna Lille Lasteaia eestvedamisel koostatud projekt:
„Tallinna Lille lasteaia ja Tallinna Tihase lasteaia laste tutvumine Tallinna lähiümbruse pankranniku ja mererannaga“


Õppereisil osalevad Tallinna Lille lasteaia KASSIKÄPPADE RÜHM ja Tallinna Tihase lasteaia 6-7a laste rühm
Projekti eesmärk:
1.Laiendada laste silmaringi:

 • Pakkuda võimalust kogeda ja näha mereranna eripära maastikul
 • Õppida tundma mereäärset taimestikku ja putukaid, kasutades uurimiseks abivahendit - luupi.

2.Kinnistada lastes loodushoidlikku käitumist
3.Tõhustada koostööd ja kogemuste vahetamist Kristiine Linnaosa lasteaiaõpetajate vahel, et toetada õpetajate professionaalset arengut.
Tegevused:
Õppereis Tallinna lähirandades: Rannamõisa ja Türisalu pank, Laulasmaa mererand.
Tutvumine mereäärase taimestiku ja loomadega.
Lastega jalutuskäigud pankrannikul ja mereäärses liivarannas: rannajoone ja mererannavaatlused, erinevuste otsimine.
Mereäärse maastiku vaatlemine ja taimestiku uurimine: puud, põõsad, rohttaimed.
Mererannas taimestiku, liiva, putukate uurimine luubiga.
Vestlus lastega loodushoiu teemadel- käitumine mere ääres (pikniku pidamine, taimed ja puud ning loomad ja putukad mere ääres)

Õppekäigu tulemus:
1.Lapsed on saanud teadmisi mereäärsete alade erinevatest pinnavormidest, taimestikust, loomadest, putukatest;
2.Lapsed käituvad looduses loodushoidvalt ja hoolivalt;
3.Lapsed oskavad kasutada luupi looduse uurimisel;

Projekti raames saavad mõlemad lasteaiad endale uued õppevahendid: EESTI LOODUSE PILDIMAPID I-IV
LUUBID 10 TK+ LUUBIGA PUTUKAUURIMISTOPSIK 6 TK
MERETEEMALINE LAUAMÄNG

Projekt kestab september.2011 –oktoober.2011 ja seda rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projektiga seotud üritus: 16.september 2011 õppereis Tallinna lähirandades kella 9.30-13.30

 


SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti "Õuesõppepäevad ja õppekäigud 4 aastaajal Tallinna Lille Lasteaias" — summas 1 581.00 eurot
PROJEKTI KESTVUS: 2012 september - 2013 juuni

PROJEKTI EESMÄRK
1.Õpetada lapsi märkama elu, muutusi looduskeskkonnas, pakkuda avastusrõõmu, looduselamusi
2.Anda lastele uusi teadmisi, kogemusi ja kinnistada olemasolevaid teadmisi looduskeskkonnast: muutused looduskeskkonnas, märgatu kohta esitada küsimusi, leida küsimustele vastuseid, märgatust ja kogetust järeldusi teha.
3.Soodustada lasteaia pedagoogide koostööd rühma, maja tasandil
4.Anda lastele teadmisi erinevatest ohtudest looduskeskkonnas

OSALEJAD: 2-7 aastased Tallinna Lille lasteaia lapsed
                  kõik pedagoogid, lapsevanemad, lasteaia juhtkond

TEGEVUSED

 • Õuesõppepäevade läbiviimine 4 erineval aastaajal: sügisel, talvel, kevadel, suvel. Õuesõppepäevad-erinevate ainevaldkondade (mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst, liikumine, mäng) tegevuste läbiviimine õues. Õuesõppimine erinevates tegevuskeskustes. Aastaaegadega seotud loodusvaatlused(ilmastik, taimestik, puud, linnud, putukad ), uuringud, katsed ja erinevad tegevused looduses ning loodushoid erinevatel aastaegadel - taimed, loomad, linnud.
 • Aktiivõppe kasutamine looduse ja loodushoiu tutvustamisel.
 • Õppekäikude, loodusretkede läbiviimine. Õppekäikudel tutvumine erinevate (kodu) loomadega (toitumine,elukeskkond) ning loodusretkedel ilmastikuga, taimestikuga.
 • Ohutusõpe erinevates looduskeskkondades, aastaaegadel ja olukordades. Metsas hakkamasaamise õpetus. Reeglid kadumisel

TULEMUS

 • Lapsed oskavad väärtustada ja hoida ümbritsevat looduskeskkonda. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduskeskkonnast: oskavad märgata muutusi looduskeskkonnas, märgatu kohta esitada küsimusi, leida küsimustele vastuseid, märgatust  ja kogetust järeldusi teha.
 • Lapsed on saanud eakohaseid teadmisi, kogemusi looduskeskkonnas tegutsemiseks erinevatel aastaegadel ning  ohtusesest erinevates looduskeskondades, aastaaegadel ning olukordades.
 • Õpetajad on teinud meeskonnatööd õuesõppepäevade korraldamisel

TEGEVUSTE KIRJELDUS
1.Anda lastele võimalus kogeda ja õppida looduses neljal erineval aastaajal, seda avastades ning hoides.
2.Kujundada lastes õigeid käitumuslikke väärtushinnanguid looduses viibimisel ja tegutsemisel.
3.Kinnistada lastes loodushoidlikku ja ohutu käitumise reegleid erinevates looduskeskkondades (metsas, matkarajal, mere ääres, miniloomaaias)

 • Rühmaõpetajad koostavad aastaajale vastava tegevuskava erinevates tegevuskeskustes (max 6) tegutsemiseks ja õppimiseks lasteaia õuealal ja pargis.
 • Tegevused haaravad erinevaid valdkonnad lasteaia õppe-ja kasvatustöös: mina ja keskkond, keel ja kõne, vaatlemine- uurimine, matemaatika, kunst, mäng.
 • Arvestatakse laste vanuselist printsiipi ja mängulisust. Tegevused võimaldavad lastel ise teha, uurida, kogeda ja avastada, katsetada ning pakuvad ka aktiivsemat liikumisvõimalust, võimalust tegutseda ühiselt koos grupis ja üksi.

Sügisene õuesõppepäev toimub septembri III nädalal 2012
Temaatika: Puud lasteaias ja pargis (lehed, viljad, puu osad, koor) Kompost (kuidas tehakse, elu kompostihunnikus-putukad), Ilm ja ilmavaatlus(sademed,tuul, õhk) Sügisesed puu -ja juurviljad, Sügisesed aiatööd,Prügi sorteerimine, Liikumismängud (reeglitega), Meisterdamine looduslikust materjalist.
Uurimiseks on kasutusel luubid, luubiga topsid
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Õppekäik Viimsi Vabaõhumuuseumi
septembri IV nädal 2012 (tegevused muuseumi õuealal, mere äärsed tegevused, ohutus mere ääres, loodushoiu temaatika)

Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Talvine õuesõppepäev toimub jaanuari III nädalal 2013

Temaatika Lumi, jää (omadused, kuidas tekib), Lumehelbed, Mõõtmistegevused lume ja jääga(paksus), Ilmastikunähtused talvel, Ilmavaatlused, Temperatuur ja selle mõõtmine, Tegevused lumega-kunstitegevused lumel värvidega, ehitustegevused lumega, Loomad talvel (jäljed lumel- tunne jälgi), Linnud talvel (paigallinnud) ja loomad talvel, Meisterdamine-Lindudele rasvapallide valmistamine (koostise selgitus) ja puudele riputamine, Lindude söögimajad ja toit nendes. Liikumismängud talvistes oludes, Ohutus talvistes oludes.
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Õppekäik talvisesse metsa veebruari lõpp 2012
(matk talvises metsas, jälgede otsimine lumelt, ohutus talvises metsas, liikumismängud ja tegevused talveoludes, metsloomade toitmine talvel)

Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Kevadine õuesõppepäev aprilli IV 2013

Temaatika Muld (Kuidas tekib,millest koosneb; seemned, taimed, taime areng), Elu mullas (vihmauss,mutt) Taimede istutamine ja seemnete külvamine istutuskastidesse ja potidesse, Ilmastikunähtused (pilved), Vee maailm (omadused, vajalikkus, veekogude loodushoid, vee ringkäik looduses), Eluta loodus (kivid), Mängud kividega, liikumismängud, Kevadised aiatööd, Puud lasteaias ja pargis ( puude vajalikkus looduses ja inimesele ning nende praktiline kasutamine, puude vanuse määramine,puud kevadel-kevade tunnused, puu lõhn ja koor, lehed, pungad, urvad), Putukad, konnad, liblikad (nende elu, ohtlikud putukad ja esmaabi) Meisterdamine.
Uurimisel on kasutusel luubid,luubiga topsid

Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Õppekäik kevadisse Löwenruh' parki aprilli V nädalal 2013
(Tutvumine pargi taimestikuga, veekoguga ja lindudega- pardid, ohtlikud olukorrad ning ohutu käitumine, loodushoid pargis)
Osalejad: aiarühmade 50-60 last

Suvine õuesõppepäev Juuni I nädalal 2013

Temaatika Taimede eest hoolitsemine,Taimed lasteaia õuealal ja taimede kasutusala (võilill, teeleht, aasristik jt) ja herbaariumi valmistamine 2 poolse teibiga kaardile, Matkamine ja vajalikud vahendid, ohutus ja ohtlikud olukorrad metsas ( lõkke tegemine- ohutus, ohtlikud taimed,putukad metsas, ärakadumine) Veekogud (erinevad veekogud, tegevused vee ääres, ohutus ja loodushoidlik käitumine, vesi-kui elukeskkond), Metsataimed (söödavad,mürgised), Ravimtaimed, Temperatuuri mõõtmine. Liikumismängud ja meisterdamistegevused.
Osalejad: kõikide rühmade lapsed

Õppekäik Ääsmäe miniloomaaeda Juuni II nädalal 2013
(Tutvumine miniloomaaia
loomadega- elukeskkond, toitumine, käitumine miniloomaaias, kodu-ja metsloomad, lemmikloomad)
Osalejad: kõikide rühmade  lapsed 70-80 last

TEGEVUSTE LÄBIVIIMISEL OLID KASUTUSEL
Aktiivõppemeetodid:

 • vaatlused ja uurimised luubiga ja luupidega topsidega 
 • mõõtmistegevused (termomeetrid, joonlauad);
 • tunded ja aistingud erinevates tegevustes kogemused ja elamused ise tegustsemisel (taimede istutamine, seemnest taim, komposti tegemine, loomade toitmine jne)

Projekti raames

 • sai lasteaed endale uued õppevahendid:
  1.Luubid- puude, taimede, mulla, liiva, putukate,eluta looduse uurimiseks

  2.Logico raamid ja õppeülesannetega ohutusteemalised kaardid 2tk

  3.Eesti looduse pildimapi V 1 tk
 • korraldati lastele 4 õppe(reisi)käiku
 • viidi läbi 4 õuesõppepäeva
 • maksti õpetajatele ja teistele töötajatele tasu õuesõppe-päevade materjalide koostamise ja läbiviimise eest

PROJEKT "OTSI OTTI"

Kassikäppade rühm ja Pääsusilmade rühma 6-7a lapsed osalesid Looduslaps MTÜ poolt korraldataval kursusel:
"Lapse enesehoiu õppimise kursus „OTSI OTTI” ehk kuidas käituda metsas, kui oled eksinud Tallinna lasteaedade lastele 2013. kevadel".
Kursus oli suunatud Tallinna eestikeelsete lasteaedade vanematele rühmadele.
TASUTA osalemise võimalus oli  kokku 20 rühmal 20 erinevast lasteaiast.

Kursus toimus vahemikus aprill - mai 2013

12.04 ,19.04, 26.04.2013
ÕPPETEGEVUSED LASTEAIAS (rühmaruumis)  45 min


3.05.2013 liikumismängud (lasteaia kõrvalasuvas pargis) - “OTI RADA”

14.05.2013 „OTSI OTTI” METSARETK 10.00-15.00 Kaberneemes

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus

EESMÄRK:
•Laps õpib hakkamasaamist eksinu olukorras
•Laps omandab looduses eksimisel esmaseid enesehoiuvõtteid ja oskab neid kasutada
•Lapsevanemad omavad „Otsi Otti” kohta käivat informatsiooni.
•Lapses süveneb toimetulekutunne ning väheneb eksimisohtu sattumine
•Eksinud laps oskab muuta end kergemini leitavaks
•Laps märkab loodust ja väärtustab keskkonda

Käesolev programm annab lapsele teadmisi käitumisest eksinu olukorras. Lapsed omandavad esmased enesehoiuvõtted ning oskavad neid võimaliku eksimise korral kasutada.
Väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia-mind-kergemini nippe, millega nad end kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad

PROJEKTIGA SEOTUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED:
Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine
OTSI OTTI tegevused toimuvad lasteaias, lasteaia õuel  ja väljasõidul metsas.
1.  ÕPPETEGEVUSED LASTEAIAS: (4x45 min)
•situatsioonimängude mängimine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “ABI KUTSUMINE”
•muinasjutu tutvustamine, töövihiku täitmine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “MUINASJUTT OTIST”
•arutlemine, katsete tegemine, võrdlemine, uurimine (lasteaia rühmaruumis või saalis) - “KOLM KULDSET REEGLIT”
•liikumismängud (lasteaia hoovis) - “OTI RADA”
2. „OTSI OTTI” METSARETK: (5h)
Toimub väljasõit loodusesse. Teadmiste kinnistamine läbi mängude ja praktiliste tegevuste. „Otsi Oti” õppetund metsas annab lastele praktilisi teadmisi ja oskusi. Retke käigus uuritakse,  kes metsas elab ja kes jäljed metsa tegi, kes puud maha näris ja kuhja pani. Vaadatakse, mis metsas kasvab ja mida saab teepotti pista. Matkatakse, ehitatakse onni ja tehakse ohumärke. Lõpetuseks keedetakse lõkkel teed.
„Otsi Otti” tunnistuste kätteandmine.

ÕPPETEGEVUSE TULEMUSENA:
•laps teab kuidas looduses ohutult liikuda
•laps oskab käituda eksinu olukorras
•laps märkab ümbritsevat loodust
•laps suhtub hoolivalt ümbritsevasse keskkonda
•laps omandab matkatarkusi
•laps tunneb rõõmu liikumisest  looduses

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee