MEIE LASTEAIAS ON

2020/2021 õppeaastal 1 sõimerühm ja 3 aiarühma.

KÄOPÄKAD I RÜHM ( 1,6 - 3 a lapsed ) 
PÄÄSUSILMAD III RÜHM ( 3 - 5 a lapsed ) 
LÕVILÕUAD II RÜHM ( 4-5-6 a lapsed
 ) 
KASSIKÄPAD IV RÜHM ( 6-7 a lapsed ) 

Oleme avatud E-R 7.30 - 18.00 LASTEAIAS VALVERÜHMA EI OLE

Lasteaia õppekeel on eesti keel.

Teatrid külastavad lasteaeda 1 kuus.

Laste turvalisuse tagamiseks õuesoleku ajal on lasteaia mõlemad jalgväravad lukustatud. Sisse pääseb suurest autoväravast.

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar

Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee