2015 aasta novembrist on Tallinna Lille Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige.
Täpsemat infot Tervist Edendavate Lasteaedade kohta leiad SIIT

 

Tallinna Lille Lasteaia tervisedenduse põhimõtted
lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine

•lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond  toas ja õuealal
•lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
•lapse arengupotentsiaali toetamine;  lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
•koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
•koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel

Psühho-sotsiaalne keskkond on lasteaias positiivne:
• Personali ja lastevanemate poolt loodud vaimne keskkond toetab kõigi osapoolte koostööd
• Laste, personali ja lastevanemate vahelised suhted on meeldivad ja sõbralikud
Juhime laste tähelepanu omavaheliste heade suhete loomisele ja hoidmisele, heatahtlikkusele ning innustame viisakale suhtlemisele igas olukorras. 
Õppe-ja kasvatustöös rakendame „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodikat
Kassikäppade rühmas alates oktoobrist 2013 
Pääsusilmade rühmas sügisest 2014
Lõvilõugade rühmas novembrist 2016

Eesmärgistatud tervisedenduslikud tegevused (sh üritused) on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse.  

Lastele on loodud erinevad võimalused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- (saalis) kui väliskeskkonnas (õuealal, pargis). Õueala mängu- ja looduskeskkond, liikumiskasvatuse õppeväljak (rattasõiduks) toetab laste liikumisaktiivsust. Aastaringselt toimub aiarühmade 1 liikumistegevus õues- kasutame liikumistegevuste läbiviimiseks ja aktiivseks liikumiseks lasteaia kõrval asuvat Cederhilmi parki. Pidevalt täiendatakse tervisekasvatuse materjale ja liikumistegevuste vahendeid.
Tervisedenduse temaatika osas lähtuvad rühmade tegevuskavad laste vanusest, eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel. 

Lastega tehtava õppe-ja kasvatustöö peamised suunad on: liikumisaktiivsuse tõstmine
tervislik toit ja toitumisharjumused 
emotsionaalse tervise toetamine 
ohutus ja esmaabi

 • Lasteaias on 16 suusakomplekti (saapad, suusad, kepid), et pakkuda lastele talvist lõbusat tegevust. Alates 2017 a jaanarist on  lasteaia 5-7 aastastel lastel suusaõpe. Suusatunde viiakse läbi kaks korda nädalas liikumisõpetaja juhendamisel, kui ja kuni lumeolud seda lubavad.
  Laste liikumisharjumusi aiatavad kujunda järjepidevalt õppekäigud/matkad, mis toimuvad igal aastaajal 1 kord. Sügisel lähevad õppekäigule aiarühmade lapsed, aga suvel tuleb kaasa juba ka sõimerühm.  Seega saavad lapsed loodusesse liikuma ja mängima 4 korda õppeaasta jooksul. Lapsed saavad käia Tallinna lähiümbruse erinevates looduskeskkondades - nii rabas, metsas, loodusrajal kui ka mere või jõe, järve ääres. Tavapäraselt liiguvad lapsed matkal kuni 3 kilomeetrit.
  Õuealal saavad lapsed igapäevaselt sõita ratastega, arvestades liiklemisreegleid  ja ohutusnõudeid (kiiver, õige sõidurida, pikivahe). 
  Igapäevaselt ollakse õues 2 korda päevas sõltumata aastaajast ning aiarühmade liikumistegevused toimuvad õues 1-2 korda nädalas (1 kord alati sõltumata aastaajast) aga ka peod (lasteaia Jõulupidu 2019)  ja üritused. 
  Lastele korraldatakse aktiivse liikumisega üritusi, kus tutvustakse erinevaid liikumisvõimalusi: rattasõit, orienteerumine, kettagolf, kepikõnd, jalgpall.
 • Oluliseks peame laste toitumisharjumuste kujundamist. Laste tervislike  toitumisharjumustega harjutamine on järjekindel ning seotud õppe-ja kasvatustegevuses  teemanädalate ja päevadega. Oluliseks peame, et tegevused (salatitegu, võileiba tegemine, leiva taigna tegu, smuutide tegemised jne) toimuvad läbi ise tegemise kogemuse.  Igakuiselt toimub 1-2 kokandustegevust rühmas. Kaasame ka vanemaid, et luua mitmekesisemaid võimalusi toitumisharjumuste  kujundamisel. Selleks, et laps näeks kuidas ja kust toitu saadakse tegeleme lasteaias ka aiandusega. Meie lasteaia õuealal on juba mitmed aastad igal rühmal oma istutuskast. Istutuskastist saadud saak (sibul, tomat, kurk, redis, till, piparmünt ja herned jne) maitseb lastele hästi. Lapsed hakkavad järjest enam proovima toitu, mis on enda tehtud. Üheks eesmärgiks on ka ehedalt tutvustada toidu teekonda lapse lauale. Lasteaga  on külastatud Saidafarmi, kus esmalt vaadati lehmi, vasikaid ja nende elukohta, aga pärast külastati meiereid ning uuriti kuidas valmivad  piimatooted. Mahetalu külastusega nägid lapsed, kus kasvavad köögiviljad ning kuidas need jõuavad lapse lauale.
  Oleme lastega sõlminud kokkuleppe, et söön/maitsen 3 ampsu või nii mitu ampsu kui vanust on. Lasteaia menüüs on  igapäevaselt juur –ja puuviljad. Kasutame toitude valmistamisel eestimaist toodangut - mahlad, moosid; mahe köögiviljad, teraviljatooteid ja piimatooted. 
 • Oluliseks peame, et lapsed oleksid teadlikud  esmaabi andmisest ja ohutusest.  Järjepidevalt toimuvad 5-7 a lastele esmaabi koolitused, et nad teaks kuidas käituda õnnetuse ja abivajamise korral ning oskaks lihtsamaid esmaabi võtteid. Kui laps on osalenud kahel aastal koolitusel, siis ta teab mida teha ninaverejooksuga, kuidas ja kelle käest abi otsida ning sidet haavale panna.  Läbi lõimitud erinevate õppetegevuste, ürituste ja saadud kogemuste on lapsed eakohaselt päris teadlikud tervisele kasulikust ja kahjulikust ning ohutusest.  Abiks on ka mitmed toredad tegelased, kes  lasteaeda külastavad - Päästeameti mehedLõvi Leo, Napo, hambaarstiabi/õde. Need üritused aitavad kinnistada ja ilmestada, näitlikustada lastega tehtavat õppe-ja kasvatustööd.
 • Kõikides aiarühmades toimub „Kiusamisest vaba“ metoodika rakendamine. Õpetajad kinnitavad kiiduväärt mõju metoodika kasutamisel nii laste käitumisele kui ka suhtlemisele eakaaslastega. Lapsed on õppinud julgelt oma arvamust ja soove välja ütlema. Õpetajad tunnevad heameelt, et vanemad osalevad projektis aktiivselt ja toetavalt. Lapsed oskavad järjest paremini eakohaselt järgida käitumisreegleid, kokkulepitud rühmareegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme. 

2018 aasta tervisedenduse üritused ja tegemised

 • matkad ja õppekäigud loodusesse 4 x õppeaastas 
 • Eesti Punane Risti  esmaabi koolitusprogrammi lasteaialastele
 • Kristiine Linnaosa laste spordipäevad  september, veebruar
 • erinevate puu-ja köögiviljade maitsmine - MINA TEAN JA TUNNEN EESTIMAAL KASVAVAID  MARJU, PUU- JA KÖÖGIVILJU koostöös vanematega  
 • sportlikud perepäevad vanematega  sügis/ kevad
 • suusatamise tegevused
 • Leivanädal (leiva maitsemise hommik- Minu lemmikleib- koostöös vanematega;leiva küpsetamine; tervislike võileibade valmistamine)
 • kooliminejate jalgrattamatk Harkus juuni
 • Südame/ tervisenädal ( salatite valmistamine, smuuti tegu, jalutuskäigud lasteaia lähiübruses)
 • kaks rühma osalevad üleriigilises suutervise kampaanias “Hambad puhtaks”

2019 aasta tervisedenduse üritused ja tegemised
 • Kristiine Linnaosa laste spordipäevad  september, veebrua
 • Matkad ja õppekäigud loodusesse 4 x õppeaastas
  Harku metsa talvel 3 aiarühma veebruar
  Kakumäe randa suvel 2 vanemat rühma juuni
  Viimsisse suvel 2 nooremat rühma juuni
  Stroomi metsa ja mere äärde 3 aiarühma september
  Haabneeme randa  1 aiarühm september
 • Erinevate puu-ja köögiviljade maitsmine - MINA TEAN JA TUNNEN EESTIMAAL KASVAVAID  MARJU, PUU- JA KÖÖGIVILJU koostöös vanematega  september
 • Leivanädal (leiva maitsemise hommik- Minu lemmikleib- koostöös vanematega; leiva küpsetamine; tervislike võileibade valmistamine) oktoober
 • Sportlikud perepäevad vanematega  sügis/ kevad
 • HELKURIPÄEV vaatame ja uurime helkurit ning meisterdame neid ise  november
 • OHUTUSENÄDAL - tähelepanu erinevates kohtades ja olukordades ohutule käitumisele (toas, õues, liikluses jne) jaanuar
 • Lasteaia talispordipäev (tegutsemine tegevuskeskustes)jaanuar
 • Suusatamine, suusõpe 2 x nädalas 2 aiarühmale  detsember- märts
 • TEEME hädaabinumbri 112 LUMELE VÕI LUMEST räägime lastega, millal helistada hädaabinumbrile 112  ja KUIDAS juhtunust rääkida veebruar  
 • ISE TEEME KAMA JA VÕILEIVAD OOTEKS (proovime uusi maitseid)veebruar 
 • Sibulad mulda – iga laps paneb kasvama tippsibula. Pealsete kasvamisel hakkame neid vähehaaval sööma. märts
 • VASTLATRALL lõbus tegutsemine tegevuskeskustes märts
 • Teeme smuutit, et saada vitamiine ja proovida uusi maitseid märts
 • Seemned mulda- paneme mulda erinevate taimede seemned aprill
 • Eesti Punane Risti esmaabi koolitusprogramm 5-7a lastele 2 aiarühmale aprill
 • Südame/ tervisenädal (salatite valmistamine, smuuti tegu, jalutuskäigud lasteaia lähiümbruses)  aprill
  SALATIPÄEV „Tervislikud salatid“ Teeme ise salati lõunatoidu juurde (riivime porgandit ja õuna, lisaks veidi mahla)

  SMUUTI VALMISTAMISE HOMMIK (koostöös vanematega)
 • Saidafarmi külastus 2 aiarühmaga, et tutvuda kuidas saab alguse piima ja piimatoodete (kohupiima, juustu) tee lapse toidulauale. aprill
 • SUUKOOLI PROJEKTIGA “Hambad puhtaks” hambaarstiabi/õe külastus, kus teadmisi hammastest ja hambapesust said kõik lasteaia aiarühmad aprill
 • LASTEAIA RATTAPÄEV, kus kõik lasteaia lapsed said liikuda rattaga, tuletada meelde ohutut sõitu jalg-, tõuke- või jooksurattaga ning värskendada teadmisi turvavarustusest (koostöö Nõmme rattakooli ning Mustamäe ja Kristiine piirkonna noorsoopolitsei ja Maanteeametiga) mai
 • Orienteerimismäng pargis ja lasteaia õuealal kõikidele rühmadele mai
 • MAHETALU külastus 3 aiarühmaga, et  vaadata ja uurida kuidas kasvavad juurviljad ja kuidas nad jõuavad meie lauale. Meie lasteaia söögiks kasutatavad juurviljad kasvavadki seal. september
 • PÄÄSTEAMETI PROJEKT „TULEST TARGEM”  kooliminejatele  oktoober
 • 3 aiarühma osalevad SUUKOOLI  KAMPAANIAS „Suukool võitleb suukollidega!“, et enam pöörata koostöös vanematega tähelepanu laste hambapesu harjumustele oktoober- märts

2020 aasta tervisedenduse üritused ja tegemised

 • Kristiine Linnaosa laste spordipäevad  september, veebruar
 • Matkad ja õppekäigud loodusesse 4 x õppeaastas
  Harku metsa talvel 3 aiarühma jaanuar
 • Teeme smuutit, et saada vitamiine ja proovida uusi maitseid jaanuar
 • OHUTUSENÄDAL - tähelepanu erinevates kohtades ja olukordades ohutule käitumisele (toas, õues, liikluses jne)
  Külla tuleb NAPOTegevuse eesmärk on panna lapsi mõtlema võimalike ohuolukordade tekkimisele nii lasteaias, kodus kui ka tänavapildis. jaanuar
 • TEEME hädaabinumbri 112 LUMELE VÕI LUMEST räägime lastega, millal helistada hädaabinumbrile 112  ja KUIDAS juhtunust rääkida veebruar  
 • VASTLATRALL lõbus kelgutamine veebruar
 • Õppekäigud (jalutuskäigud) parki, tänavale, linna. Õpime koos liikuma erinevates kohtades. veebruar
 • Sibulad mulda – iga laps paneb kasvama sibula. märts

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee