Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

 

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal

1. TRIIN KILUMETS  triin.kilumets@gmail.com  KÄOPÄKKADE rühma  lapsevanem

2.KADRI HAUFE
kadri.haufe@gmail.com PÄÄSUSILMADE rühma lapsevanem 


3.KRISTIINE URB  kristiineurb@gmail.com   LÕVILÕUGADE 
rühma  lapsevanem

4.
EVA LAAST-LAAS eva.laastlaas@gmail.com  KASSIKÄPPADE rühma lapsevanem

5.LEANA SEPA leana.sepa@tallinnlv.ee Kristiine LOV esindaja
T: 645 7124

6.LEMBI BERKMAN 
 Lembi.Berkman@lille.edu.ee pedagoogide esindaja
T: 656 7371
    Muudetud 01.10.2020

Lehekülge haldab
Veronika Kübar

Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee