KUST LEIDA ABI KUI LAPSEL ON KÕNEPROBLEEM

Logopeedilise hinnangu lasteaia 3-7.aastaste laste kõnele annab lasteaeda kutsud logopeed 1 x aastas märts-aprill.
Logopeed teostab soovi korral (laste kõne kontrolli perioodil) vanemate  nõustamist.

Abi on võimalik saada:

  • Polikliinikulogopeedilt 
  • Tallinna Õppenõustamiskeskusest   
  • Rajaleidjast see on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele 
    Lapsevanemal konsultatsioone lapse abistamiseks ning lasteaial laste kõne kontrolli teostamiseks ja õpetajatel abi tööks lihtsamate laste kõneprobleemidega
  • Eralogopeedidelt – Eesti Logopeedide Ühingust
  • Adeli Rahvusvahelisest Rehabilitatsioonikeskusest kõneravi osas

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee