Tänane Tallinna Lille lasteaia hoone ehitati tüüpprojekti järgi lastesõimeks ja avati 1961. aasta novembris, kus oli 2 sõime ööpäevarühma ja 2 sõime päevarühma. (Tallinna 33. Lastesõim).
Lasteasutuse nime on muudetud 3 korral :
1961 –1995 Tallinna 33.Lastesõim
1995 –1999 Tallinna Lille Lastepäevakodu 
1999      nimetati lasteaed Tallinna Lille Lasteaiaks
1992-1995a. kevadeni kasutas lastesõime ühe rühma ruume Tallinna Puuetega Noorte Keskus “ Juks ”.
Laste sündivuse langusega  90- tel ja Tallinna Puuetega Noorte Keskuse “ Juks ” kolimisega majast avanes võimalus avada aiarühm vabanenud ruumi.
Paljud vanemad soovisid, et lapsed jääksid lasteasutusse kooliminekuni. Koostöös vanemate ja hoolekoguga otsustati jätkata lasteasutuse tegevust lastepäevakoduna.
1995. aastal avati üks aiarühm ühevanuseliste lastega, 1997.aastal avati teine ühevanuseliste aiarühm. Õpetajatel tekkis võimalus näha oma töö järjepidevust laste arengus. 

Alates 2008.aasta septembrist on lasteaias 1 sõimerühm ning 3 aiarühma ( noorem rühm, keskmine rühm, vanem rühm)  

  

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee