Visioonis kajastuvad meie lasteasutuse väljavalitud peamised suunad - milliseks tahame saada, millised on meie unelmad.

 

Oleme lapsesõbralik ja kaasaegne lasteaed, kuhu tuleb rõõmsa meelega iga suur ja väike, kus tunnevad end turvaliselt ja hästi lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad.

 PÕHIVÄÄRTUSED 

 • TURVALISUS- lasteaia õpi-ja mängukeskkond on lastele ning töökeskkond töötajatele turvaline - nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond. Oskame vältida ohtlikke olukordi, õpetame seda ka lastele
 • KOOSTÖÖ- lasteaias toimib hea koostöö lastevanematega. Töötajate koostöö  toimib nii rühma kui kogu lasteaia tasandil. Teeme koostööd teiste lasteaedade ja organisatsioonidega
 • USALDUSVÄÄRSUS- toimivad usalduslikud suhted peredega, mille aluseks on sõbralik ja aus käitumine, tahtmine kuulata ja mõista
 • SÕBRALIKKUS- lasteaias on üksteist arvestav, heatahtlik, mõistev, abivalmis, empaatiline õhkkond 
  2016 aasta juunist
 • TERVIS - väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust, lapse  kasvatamist positiivsuse läbi
 • LOODUSKASVATUS- avastamine ja uurimuslik õppimine toimub käsikäes looduse ja täiskasvanuga - ise kõike praktiliselt läbi tehes ja kogedes õpib laps samm-sammult mõistma keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning seoseid looduses nii lasteaia õuealal ja kui erinevates looduskeskkondades

  Lehekülge haldab
  Veronika Kübar
  Tallinna Lille Lasteaia direktor
  6567 371
  lille@lille.edu.ee