Lille lasteaial on valminud uus koduleht! 


Tallinna Lille Lasteaia koduleht asub nüüd

aadressil  https://www.tallinn.ee/est/lille/ 


Seda kodulehte enam ei täiendata!

 

Tallinna Lille Lasteaed on Tallinna linna lasteaed, mis on seatud õpetama – kasvatama koolieelseid lapsi ning nõustama, toetama lapsevanemaid lapse kasvatamisel.

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on toetada lapse alushariduse omandamist koostöös vanemaga: anda teadmised, oskused, vilumused ja käitumisnormid, mis loovad eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

 

MEIE LASTEAIA LAUL

Suured põõsad ja puud,
lilled, meie naervad suud.
Mängud, õpetaja vaev,
see on meie lasteaed.

Siin on ilus, siin on kena,
sinna aianurka ehitame maja.
Siin on hea ja siin on naer,
Siin on Lille Lasteaed.

 

Siin on hellus ja hool,
naeratused igal pool.
Päikest täis on iga päev,
igas lilles päikest näed
. 

Eesti alushariduse tutvustus

ELU projekti raames “Muukeelse lasteaiaealise ja tema vanema lõimimine Eesti kultuuriruumi”