I klassi astumine 2019.aastal

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2019.

Taotluse võib esitada alates 1.märtsist 2019:

  • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! avaneb 1.märtsil 2018

  • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus) 
    E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid (NB! saab edastada alates 1.märtsist)
Taotluste vormid: koolikohustuslikule lapselekoolikohustuslikust east nooremale lapsele

Olulised tähtajad kooli astumisel 2019. aastal

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.

  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.

  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;

  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.

  • Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2019.

Täpsem info koolide kodulehetedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass


Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

6-aastaselt kooli astuvad lapsed: