I klassi astumine 2019.aastal

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2019.

Taotluse võib esitada alates 1.märtsist 2019:

 • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! avaneb 1.märtsil 2018

 • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus) 
  E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid (NB! saab edastada alates 1.märtsist)
Taotluste vormid: koolikohustuslikule lapselekoolikohustuslikust east nooremale lapsele

Olulised tähtajad kooli astumisel 2019. aastal

 • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi;

 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.

 • Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2019.

Täpsem info koolide kodulehetedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass


Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

 • Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.   

  6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitadaTallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit. 

  Tallinna Haridusametit saab teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

  Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5. 

  Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

  Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

  Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

  Õigusaktid ja lisainfo

  Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)

  Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:

  Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) 

  Lisateave:
  Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
  Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

  Katrin Parve, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
  Tel 6404 981, katrin.parve@tallinnlv.ee

  Lilja Brunfeld, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
  Tel 6404521, lilja.brunfeld@tallinnlv.ee


  Muudetud 12.02.2019

  Lehekülge haldab
  Veronika Kübar
  Tallinna Lille Lasteaia direktor
  6567 371
  lille@lille.edu.ee