Õppekäigud loodusesse 2018-2019 õppeaastal

 

Lille Lasteaia lapsed uurivad ja õpivad loodust igal aastaajal.  Selleks, et saaksime muuseumisse ja metsa, mere äärde, rabasse või loodusrajale ning loomadele külla minna on abiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Käesoleval aastal saame minna mere äärde lasteaia poolt koostatud KIK projektiga „Olen mere sõber“.
Projekti eesmärk
1.Tutvustada lastele veekogudest merd
2.Anda lastele teadmisi mere tähtsusest, kasutusaladest, mereäärse ala loodushoiust
3.Ohutusõpe merega seoses 
Lasteaia KIK projektis osalevad õppeaastajooksul kõik rühmad. Kohale ja tagasi toob meid tellitud buss. 
SA Rannarahva Muuseumi  veekeskkonnaprogramm „Eestlased on mererahvas“  aitab aktiivõppe kaudu kinnistada laste olemasolevaid teadmisi ning saada uusi teadmisi, kogemusi seoses merega. Õppeprogrammi tegevused võimaldavad lastel vahetult uurida, kogeda, avastada ja katsetada  ümbritsevat  looduskeskkonda ja selle seaduspärasusi ning õppida, kinnistada looduses käitumist
septembris 2018 ja mais/juunis 2019

Sügisel
25.septembril  2018 osalevad Pääsusilmade ja Kassikäppade ja 6-7a Lõvilõugade rühma  lapsed  veekeskkonnaprogrammis „Eestlased on mererahvas“ Viimsi vabaõhumuuseumis.
Kevadel 
3.juunil 2019 osalevad programmis Lõvilõugade ja Käopäkkade rühma lapsed.

Lisaks on plaanis aiarühmadega õppekäigud erinevatesse looduskeskkonadesse nii talvel kui ka varakevadel ja suvel. Kohale viib ja tagasi toob meid tellitud buss. 

14.veebruar 2019 toimub aiarühmade õppekäik talvisesse metsa. Osalevad Pääsusilmad, Kassikäpad ja Lõvilõuad. Sõidame bussiga Harku metsa. Vaatame ja uurime talvist loodust, matkame ja kelgutame. Loomadele ja lindudele võtme kaasa külakosti- seemneid, porgandit jm.

22.aprillil 2019 sõidame Pääsusilmade ja Kassikäppade ja 6-7a Lõvilõugade rühma lastega külla Saida farmi- VAATEME KUIDAS JÕUAB TOIT LAUALE. 

3.juunil 2019 toimub Pääsusilmade ja Kassikäppade rühma õppekäik Kakumäe randa.

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee