SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti „Õpime metsas- Tallinna Lille lasteaia õppekäigud Viimsi looduskeskusesse 4 erineval aastaajal“ summas  1000.00 €
PROJEKTI KESTVUS: september 2016 - juuni 2017
Projekti eesmärk
1.Jätkata lasteaia looduskasvatuse traditsioone läbi aktiivse õuesõppe. Anda lastele võimalus neljal aastaajal õppekäikudel kogeda, õppida, mõista ja tunnetada looduskeskkonda-metsa
2.Uurida lastega elu metsas erinevatel aastaaegadel
3.Väärtustada Tallinna lähiümbruse looduskeskkonda, tuues välja paikkonna  loodus-keskuses õppimise võimalused

Viimsi looduskeskuse erinevad looduse õppeprogrammid aitavad aktiivõppe kaudu kinnistada laste olemasolevaid teadmisi ning saada uusi teadmisi, kogemusi loodusest.  Õppeprogrammide tegevused võimaldavad lastel vahetult uurida, kogeda, avastada ja katsetada  ümbritsevat  looduskeskkonda ja selle seaduspärasusi ning õppida, kinnistada looduses käitumist.

Õppekäigud toimuvad Viimsis Tädu loodusõpperajal ja Harku metsas

Osalejad:
Loodusõppeprogramm „Metsa sees on puud“ 
29.september  2016 Kassikäpad/ Lõvilõuad

Loodusõppeprogramm „Talve võlu ja valu“
26.jaanuar 2017 Kassikäpad/ Lõvilõuad


Loodusõppeprogramm „Kena kevade on käes“
8.mai 2017 Pääsusilmad/Käopäkad


Loodusõppeprogramm „Metsa sees on puud“ 
7.juuni 2017 Pääsusilmad/ Käopäkad

Tulemus
•Lapsed on saanud ja kinnistanud teadmisi Eestimaal kasvavatest kodumaistest puuliikidest, jälginud metsa ja puude muutumist erinevatel aastaaegadel
•Lapsed on saanud looduses aktiivselt liikuda ja uurida aktiivõppe meetodil metsa looduskeskkonda. Lastele ja personalile on tutvustatud Tallinna lähiümbruse puhkeala võimalusi ja Viimsi looduskeskust.
•Loodusõppeprogrammide kaudu on arenenud lapse suutlikkus kavandada oma tegevust metsas; seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes.

 
Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee