Lasteaia 2017-2019 arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 30. detsembri 2016 käskkirjaga nr 1.-2/776 lisa 15 

 Tallinna Lille Lasteaia arengukava 2017-2019

Lisatud 13.01.2017

Lehekülge haldab
Veronika Kübar

Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee