2015 aasta novembrist on Tallinna Lille Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige.
Täpsemat infot Tervist Edendavate Lasteaedade kohta leiad SIIT

 

Tallinna Lille Lasteaia tervisedenduse põhimõtted
lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine

•lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond  toas ja õuealal
•lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
• lapse arengupotentsiaali toetamine;  lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
•koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
•koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel

Eesmärgistatud tervisedenduslikud tegevused (sh üritused) on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse.  

Lastele on loodud erinevad võimalused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- (saalis) kui väliskeskkonnas (õuealal, pargis). Õueala mängu- ja looduskeskkond, liikumiskasvatuse õppeväljak (rattasõiduks) toetab laste liikumisaktiivsust. Aastaringselt toimub aiarühmade 1 liikumistegevus õues- kasutame liikumistegevuste läbiviimiseks ja aktiivseks liikumiseks lasteaia kõrval asuvat Cederhilmi parki.

Rühmade tegevuskavad lähtuvad  tervisedenduse temaatika osas laste vanusest, eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel. 

Lastega tehtava õppe-ja kasvatustöö peamised suunad on: liikumisaktiivsuse tõstmine, tervislik toit ja toitumisharjumused, emotsionaalse tervise toetamine, ohutus ja esmaabi.

Pidevalt täiendatakse tervisekasvatuse materjale ja liikumistegevuste vahendeid.
Lasteaias on 16 suusakomplekti (saapad, suusad, kepid), et pakkuda lastele talvist lõbusat tegevust. Kaks aastat (Alates 2017 a jaanarist) on  lasteaia 5-7 aastastel lastel suusaõpe. Suusatunde viiakse läbi kaks korda nädalas liikumisõpetaja juhendamisel, kui ja kuni lumeolud seda lubavad.
O
luliseks peame laste toitumisharjumuste kujundamist. Laste tervislike  toitumisharjumustega harjutamine on järjekindel ning seotud õppe-ja kasvatustegevuses  teemanädalate ja päevadega. Oluliseks peame, et tegevused (salatitegu, võileiba tegemine, leiva taigna tegu, smuutide tegemised jne) toimuvad läbi ise tegemise kogemuse.  Igakuiselt toimub 1-2 kokandustegevust rühmas. Kaasame ka vanemaid, et luua mitmekesisemaid võimalusi toitumisharjumuste  kujundamisel. Selleks, et laps näeks kuidas ja kust toitu saadakse tegeleme lasteaias ka aiandusega. Meie lasteaia õuealal on juba mitmed aastad igal rühmal oma istutuskast. Istutuskastist saadud saak (sibul, tomat, kurk, redis, till, piparmünt ja herned jne) maitseb lastele hästi. Lapsed hakkavad järjest enam proovima toitu, mis on enda tehtud. Oleme lastega sõlminud kokkuleppe, et söön/maitsen 3 ampsu või nii mitu ampsu kui vanust on.

Psühho-sotsiaalne keskkond on lasteaias positiivne:
• Personali ja lastevanemate poolt loodud vaimne keskkond toetab kõigi osapoolte koostööd
• Laste, personali ja lastevanemate vahelised suhted on meeldivad ja sõbralikud

Juhime laste tähelepanu omavaheliste heade suhete loomisele ja hoidmisele, heatahtlikkusele ning innustame viisakale suhtlemisele igas olukorras
Õppe-ja kasvatustöös rakendame „Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodikat Kassikäppade rühmas alates oktoobrist 2013 ja Pääsusilmade rühmas sügisest 2014 ja Lõvilõugade rühmas novembrist 2016.

2018 aasta tervisedenduse üritused ja tegemised

 • matkad ja õppekäigud loodusesse 4 x õppeaastas 
 • Eesti Punane Risti  esmaabi koolitusprogrammi lasteaialastele
 • Kristiine Linnaosa laste spordipäevad  september, veebruar
 • erinevate puu-ja köögiviljade maitsmine - MINA TEAN JA TUNNEN EESTIMAAL KASVAVAID  MARJU, PUU- JA KÖÖGIVILJU koostöös vanematega  
 • sportlikud perepäevad vanematega  sügis/ kevad
 • suusatamise tegevused
 • Leivanädal (leiva maitsemise hommik- Minu lemmikleib- koostöös vanematega;leiva küpsetamine; tervislike võileibade valmistamine)
 • kooliminejate jalgrattamatk Harkus juuni
 • Südame/ tervisenädal ( salatite valmistamine, smuuti tegu, jalutuskäigud lasteaia lähiübruses)
 • kaks rühma osalevad üleriigilises suutervise kampaanias “Hambad puhtaks”

2019 aasta tervisedenduse üritused ja tegemised
 • Suusatamine 2 x nädalas 
 • Saida farmi külastus 2 rühmaga 
 • Eesti Punane Risti  esmaabi koolitusprogrammi lasteaialastele
 • Kristiine Linnaosa laste spordipäevad  september, veebruar

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee