2015 aasta novembrist on Tallinna Lille Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige.
Täpsemat infot Tervist Edendavate Lasteaedade kohta leiad SIIT

 

Tallinna Lille Lasteaia tervisedenduse põhimõtted
• lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine
• lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond  toas ja õuealal
• lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
• lapse arengupotentsiaali toetamine;  lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
• koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
• koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel

Eesmärgistatud tervisedenduslikud  tegevused on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse.

Lastele on loodud eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- ( saalis) kui väliskeskkonnas (õuealal). Sügisel, kevadel toimuvad liikumistegevused õues - kasutame liikumistegevuste läbiviimiseks ja aktiivseks liikumiseks lasteaia kõrval asuvat parki.

Rühmade tegevuskavad lähtuvad  tervisedenduse temaatika osas laste eripärast ja individuaalsusest ning on integreeritud erinevate ainevaldkondade vahel.

Psühho-sotsiaalne keskkond on lasteaias positiivne:
• Personali ja lastevanemate poolt loodud vaimne keskkond toetab kõigi osapoolte koostööd
• Laste, personali ja lastevanemate vahelised suhted on meeldivad ja sõbralikud

Juhime laste tähelepanu omavaheliste heade suhete loomisele ja hoidmisele, heatahtlikkusele ning innustame viisakale suhtlemisele igas olukorras.

Lasteaed osaleb laste tervise hoidmisele ja edendamisele suunatud erinevates ( Tallinna linna, Kristiine Linnaosa jt ) projektides ning algatab ise projekte

Lasteaia aasta tegevuskavas on  planeeritud rahvusvahelised ja vabariiklikud tervisepäevad ja –nädalad.
Oktoobris
LEIVANÄDAL-  Tervislike võileibade tegemine

Vestlusring „Meie pere lemmikleib“ – koos kaasatoodud leibade maitsemine
Aprillis
SÜDAME/TERVISENÄDAL -
Salatipäev, kus teeme ise salatit

Erinevate puu-ja juurviljade maitsmise päev
Smuutitegu

(harjutamaks lapsi erinevate puu-ja köögiviljade maitsetega)
Liikumistegevused – jalutuskäigud lasteaia läheduses ja pargis.

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee