KÄOPÄKAD  laste vanus 1,5- 3 aastat 

Õpetajad:PIRET  Piret.Rahnel@lille.edu.ee
              PIRET  Piret.Kapp@lille.edu.ee            
Õpetaja abi: Svetlana

Teate saatmiseks ja info
edastamiseks
mõlemale õpetajale kaopakad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele kaopakad@lille.edu.ee 
ryhm1@lille.edu.ee

 

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 1,5-3a:
MINA JA KESKKOND kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE          kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
                                  vaatlemine ja uurimine 1x nädalas
TEGEVUS ESEMETEGA/MATEMAATIKA   1x nädalas
VOOLIMINE         1x nädalas
KLEEPIMINE         1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE    1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED    2x nädalas 
 ESMASPÄEV  JA REEDE kell 9.15
LIIKUMISTEGEVUSED    2x nädalas
TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  kell 9.15/ talveperiood 9.40


LÕVILÕUAD  laste vanus 3-4 aastat ja 6-7 aastat

Õpetajad: LEMBI Lembi.Berkman@lille.edu.ee
               KADRI Kadri.Karin@lille.edu.ee                        
Õpetaja abi: MERJE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale lovilouad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele  
lovilouad@lille.edu.ee 
ryhm2@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 3
-4 aastased

MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  1x nädalas keele ja kõne tegevuse osana

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE  
1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE 
x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
 ESMASPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED 
2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 6-7 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  2x nädalas

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE 1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE
2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
 ESMASPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED 2x nädalasTEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  
 


PÄÄSUSILMAD  laste vanus 4-6 aastat.

Õpetajad:MARIS Maris.Nommik@lille.edu.ee
              MONIKA Monika.Siimon@lille.edu.ee
Õpetaja abi: ANNE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
paasusilmad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele

paasusilmad@lille.edu.ee

ryhm3@lille.edu.ee  

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 5-6 aastased:
MINA JA KESKKOND
(liiklus, loodus, tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE  kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas                                                    luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE 1x nädalas
MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE   1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE 1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE   2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE   2x nädalas
LIIKUMISTEGEVUSED  TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  2x nädalas


KASSIKÄPAD  laste vanus 4-5 aasta 

Õpetajad: RIINA Riina.Lindmaa@lille.edu.ee
               ÜLLE Ene.Nossenko@lille.edu.ee
Õpetaja abi: SANDRA

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
kassikapad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele
kassikapad@lille.edu.ee
ryhm4@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 4-5 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  1x nädalas keele ja kõne tegevuse osana

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE  
1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE 2
 x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
 ESMASPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED
2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee