KÄOPÄKAD  laste vanus1,5- 3 aastat 

Õpetajad:TIINA  Tiina.Joller@lille.edu.ee
              IRENE Irene.Valgmaa@lille.edu.ee               
Õpetaja abi: Svetlana

Teate saatmiseks ja info
edastamiseks
mõlemale õpetajale kaopakad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele kaopakad@lille.edu.ee 
ryhm1@lille.edu.ee

 

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 1,5-3a:
MINA JA KESKKOND kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE          kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
                                  vaatlemine ja uurimine 1x nädalas
TEGEVUS ESEMETEGA/MATEMAATIKA   1x nädalas
VOOLIMINE         1x nädalas
KLEEPIMINE         1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE    1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED        2x nädalas 
KOLMAPÄEV  JA REEDE kell 9.15
LIIKUMISTEGEVUSED         2x nädalas
TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  kell 9.15/ talveperiood 9.40


LÕVILÕUAD  laste vanus 5-6-7 aastat.

Õpetajad: LEMBI Lembi.Berkman@lille.edu.ee
               KADRI Kadri.Karin@lille.edu.ee                        
Õpetaja abi: MERJE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale lovilouad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele  
lovilouad@lille.edu.ee 
ryhm2@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 6-7 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  2x nädalas

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE 1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE
2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED 2x nädalasTEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  
 


PÄÄSUSILMAD  laste vanus 3-4-5 aastat.

Õpetajad:ENNA Enna.Jurisoo@lille.edu.ee
              MONIKA Monika.Siimon@lille.edu.ee
Õpetaja abi: ANNE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
paasusilmad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele

paasusilmad@lille.edu.ee

ryhm3@lille.edu.ee  

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 3 - 5 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  1x nädalas

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE  
1xnädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE 2
x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED
2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV 


KASSIKÄPAD  laste vanus 3-4 aastat ja 6-7 aastat 

Õpetajad: RIINA Riina.Lindmaa@lille.edu.ee
               INGRID UUK Ingrid.Uuk@lille.edu.ee
Õpetaja abi: 

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
kassikapad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele
kassikapad@lille.edu.ee
ryhm4@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 3-4 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  1x nädalas keele ja kõne tegevuse osana

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE  
1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE
1 x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED
2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV 

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 6-7 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  2x nädalas

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE 1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE 2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED 2x nädalasTEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  
 

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee