2019/2020 õppeaastal  

KÄOPÄKAD  laste vanus 2- 4 aastat 

Õpetajad:MALLE   Malle.Moller@lille.edu.ee
              KÜLLI      
Õpetaja abi: LYDIA

Teate saatmiseks ja info
edastamiseks
mõlemale õpetajale kaopakad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele kaopakad@lille.edu.ee 
ryhm1@lille.edu.ee

 

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 2-4 aastased:

MINA JA KESKKOND(liiklus, loodus ,tervis, tähtpäevad) kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                 kuulamine ja kõnelemine             1x nädalas
                                                                      vaatlemine ja uurimine               1x nädalas
                                      luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused               1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE(keele ja kõne tegevuse osana)3 AASTASED  1x nädalas
MATEMAATIKA tegevus esemetega/võrdlemine                                                   1x nädalas
VOOLIMINE                                                                                                      1x nädalas
KLEEPIMINE                                                                                                     1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                             1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 9.15                                       2x nädalas
LIIKUMISTEGEVUSED  TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  kell 9.15/ talveperiood kell 9.40 
2x nädalas 

 


LÕVILÕUAD  laste vanus 3-5 aastat 

Õpetajad: LEMBI Lembi.Berkman@lille.edu.ee
                
MARIS Maris.Nommik@lille.edu.ee                       

Õpetaja abi: MERJE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale lovilouad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele  
lovilouad@lille.edu.ee 
ryhm2@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 3-4-5 aastased:

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus ,tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine  1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                            kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
                                                    luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                  1x nädalas
MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine                                                           1x nädalas
VOOLIMINE VÕI KOKANDUS                                                                             1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                           1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                             1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 9.40                                       2x nädalas 
LIIKUMISTEGEVUSED 
TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV   kell 10.10 (tegevused toas)
      2x nädalas  


PÄÄSUSILMAD  laste vanus 6-7 aastat.

Õpetajad:PIRET  Piret.Kapp@lille.edu.ee  
              MONIKA Monika.Siimon@lille.edu.ee

Õpetaja abi: ANNE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
paasusilmad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele

paasusilmad@lille.edu.ee

ryhm3@lille.edu.ee  

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 6-7 aastased:

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus, tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine   1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                          kuulamine ja kõnelemine   2x nädalas 
                                                 luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused    1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                  2x nädalas
MATEMAATIKA                                     võrdlemine ja arvutamine                       1x nädalas
VOOLIMINE VÕI KOKANDUS                                                                              1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                           1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                              2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 12.00                                      2x nädalas
LIIKUMISTEGEVUSED TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV kell 
 I grupp 11.10 II grupp 12.00 (tegevused toas)                                                                                              2x nädalas 


KASSIKÄPAD  laste vanus 4-6 aastat 

Õpetajad: RIINA Riina.Lindmaa@lille.edu.ee
               MAIE Maie.Tilk@lille.edu.ee
               
Õpetaja abi: NATALJA

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
kassikapad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele
kassikapad@lille.edu.ee
ryhm4@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 4- 5-6 aastased:

MINA JA KESKKOND ( liiklus, loodus ,tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine    1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                            kuulamine ja kõnelemine   2x nädalas
                                                      luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                    1x nädalas
MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine                                                             1x nädalas
VOOLIMINE või KOKANDUS                                                                                1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                            1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                              2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 
ESMASPÄEV JA REEDE  kell 10.10                                      2x nädalas 
LIIKUMISTEGEVUSED TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV   I grupp kell 09.10 II grupp kell 10.40 (tegevused toas)                                                                                              2x nädalas 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee