KÄOPÄKAD  laste vanus1,5- 3 aastat 

Õpetajad:ENNA Enna.Jurisoo@lille.edu.ee
              IRENE Irene.Valgmaa@lille.edu.ee               
Õpetaja abi: Svetlana

Teate saatmiseks ja info
edastamiseks
mõlemale õpetajale kaopakad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele kaopakad@lille.edu.ee 
ryhm1@lille.edu.ee

 

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 1,5-3a:
MINA JA KESKKOND kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE          kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
                                  vaatlemine ja uurimine 1x nädalas
TEGEVUS ESEMETEGA/MATEMAATIKA   1x nädalas
VOOLIMINE         1x nädalas
KLEEPIMINE         1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE    1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED        2x nädalas 
KOLMAPÄEV  JA REEDE kell 9.15
LIIKUMISTEGEVUSED         2x nädalas
TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  kell 9.15/ talveperiood 9.40


LÕVILÕUAD  laste vanus 4-5-6 aastat.

Õpetajad: LEMBI Lembi.Berkman@lille.edu.ee
              KÄRT Kart.Kalliste@lille.edu.ee           
Õpetaja abi: MERJE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale lovilouad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele  
lovilouad@lille.edu.ee 
ryhm2@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED  5-6 aastased

MINA JA KESKKOND ( liiklus, loodus, tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas
KEEL JA KÕNE          kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas        
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE        1x nädalas
MATEMAATIKA        võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE            1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE         1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE         2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED          2x nädalas  KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED          2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV


PÄÄSUSILMAD  laste vanus 3-4 aastat.

Õpetajad:KADRI Kadri.Karin@lille.edu.ee
              MONIKA Monika.Siimon@lille.edu.ee
Õpetaja abi: ANNE

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
paasusilmad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele

paasusilmad@lille.edu.ee

ryhm3@lille.edu.ee  

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 3-4 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 1x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  1x nädalas keele ja kõne tegevuse osana

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE  1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE
1 x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas
KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED
2x nädalas TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV 


KASSIKÄPAD  laste vanus 6-7 aastat 

Õpetajad: RIINA Riina.Lindmaa@lille.edu.ee
               INGRID UUK Ingrid.Uuk@lille.edu.ee
Õpetaja abi: Taimi

Teate saatmiseks ja info edastamiseks mõlemale õpetajale
kassikapad.opetajad@lille.edu.ee

Teate saatmiseks ja info edastamiseks kõigile rühma vanematele
kassikapad@lille.edu.ee
ryhm4@lille.edu.ee

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 6-7 aastased
MINA JA KESKKOND ( liiklus,loodus,tervis, tähtpäevad)
vaatlemine ja uurimine 1x nädalas

KEEL JA KÕNE kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE  2x nädalas

MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine 1x nädalas
VOOLIMINE 1x nädalas
KLEEPIMINE 1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE 2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED 2 x nädalas KOLMAPÄEV JA REEDE
LIIKUMISTEGEVUSED 2x nädalasTEISIPÄEV JA NELJAPÄEV  
 

 

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee