Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

 

Hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal

1.MARKUS KIRSBERG  markus.kirsberg@gmail.com KÄOPÄKKADE rühma  lapsevanem

2.PRIIT KUKK priit.kukk@gmail.com   
PÄÄSUSILMADE rühma lapsevanem

3.JÜRGO NOONI jyrgo.nooni@gmail.com LÕVILÕUGADE 
rühma  lapsevanem

4.
KERTU BERKMANN Kertuberkmann@gmail.com KASSIKÄPPADE rühma lapsevanem

5.KATRIN PENT  katrin.pent@tallinnlv.ee 
Kristiine LOV esindaja
T: 645 7149

6.LEMBI BERKMAN 
 Lembi.Berkman@lille.edu.ee pedagoogide esindaja
T: 6567371
    


Muudetud 02.10.2017

Lehekülge haldab
Veronika Kübar

Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee