Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

 

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

1.JÜRGO NOONI jyrgo.nooni@gmail.com  KÄOPÄKKADE rühma  lapsevanem

2.PRIIT KUKK priit.kukk@gmail.com  
PÄÄSUSILMADE rühma lapsevanem

3.KRISTEN KANNIK kristen.kannik@gmail.com   LÕVILÕUGADE 
rühma  lapsevanem

4.
EVA LAAST-LAAS eva.laastlaas@gmail.com  KASSIKÄPPADE rühma lapsevanem

5.LEANA SEPA leana.sepa@tallinnlv.ee Kristiine LOV esindaja
T: 645 7124

6.LEMBI BERKMAN 
 Lembi.Berkman@lille.edu.ee pedagoogide esindaja
T: 656 7371
    

Kõik hoolekogu liikmed saavad teate kui saadate kirja e-postiga  hoolekogu@lille.edu.ee

Muudetud 26.09.2019

Lehekülge haldab
Veronika Kübar

Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee