KUST LEIDA ABI KUI LAPSEL ON KÕNEPROBLEEM

Logopeedilise hinnangu lasteaia 3-7.aastaste laste kõnele annab lasteaeda kutsud logopeed 1 x aastas märts-aprill.
Logopeed teostab soovi korral (laste kõne kontrolli perioodil) vanemate  nõustamist.

Abi on võimalik saada:

Lehekülge haldab
Veronika Kübar
Tallinna Lille Lasteaia direktor
6567 371
lille@lille.edu.ee